2022'de Emisyon primi ile yatırım alan girişimler için yüzde 10’luk vergi Resmi Gazete’de yayımlandı - upcorn

2022’de Emisyon primi ile yatırım alan girişimler için yüzde 10’luk vergi Resmi Gazete’de yayımlandı

Geçtiğimiz sene yatırım almış ve emisyon primi elde etmiş girişimleri etkileyecek ek vergi Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’ye göre bu girişimler, %10 ek vergi ödeyecek.
2022-de-emisyon-primi-ile-yatirim-alan-girisimler-icin-yuzde-10l-uk-vergi-resmi-gazete-de-yayimlandi

Geçtiğimiz yıl yatırım alan ve emisyon primi elde eden girişimlerin ek vergi ödemesine ilişkin detaylar resmi kaynaklarca açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘ uyarınca, söz konusu girişimler %10 ek vergi ödemekle yükümlü tutulacaklar.

Ek yüzde 10’luk vergi, Nisan ve Ağustos aylarında iki eşit taksit şeklinde ödenecek. 2022 yılında zarar eden girişimler de yüzde 10’luk ek vergi mükellefleri arasında yer alıyor. Yani yatırım alan bir girişim 2022 yılı içerisinde zarar etse dahi elde ettiği emisyon priminin yüzde 10’unu vergi olarak ödeyecek.

Bu yeni vergi düzenlemesi, Türkiye’nin girişimcilik ve yatırım ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişesiyle tartışılıyor. Özellikle yabancı yatırımcılar arasında Türkiye’ye olan güveni zedeleyebileceği öngörülmekte.

Resmi Gazete’de paylaşılan bilgilerin bir kısmı şu şekilde:

7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi yedinci fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir:

“(27) Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanır ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanır. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamaz ve hiçbir vergiden mahsup edilemez. Şu kadar ki 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; (d), (i), (j) ve (k) bentleri ile geçici 14 üncü maddesi kapsamındaki istisnalar, aynı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamındaki indirimler, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası, ilgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmaz. 6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır. Tahsil edilen ek vergi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 5779 sayılı Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Ek verginin mükellefleri

MADDE 4- (1) Ek verginin mükellefleri, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda sayılan mükelleflerdir. Buna göre;

a) Sermaye şirketleri,

b) Kooperatifler,

c) İktisadi kamu kuruluşları,

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,

d) İş ortaklıkları,

ek verginin mükellefidirler.

(2) Kurumlar vergisi beyannamesi veren dar mükellef kurumlar da ek vergi mükellefleri kapsamındadır.

(3) 6/2/2023 tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili İçerikler
Daha Fazla Oku

Albaraka Garaj 7. dönemine seçilen 11 girişim

Albaraka Garaj, 7. dönemde 11 girişimle sürece başladı. Bu girişimler arasından hızlandırma programına dahil olanlara 300 bin lira hibe, mentorluk, eğitim ve ofis imkanı sunuyor.